Velkommen til DSIM 2019

Kjære deltagere og publikum,

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2019!

Hovedpersonene er de 40 sangerne som er valgt ut som deltakere. Vi håper dere vil ha utbytte av å fremstå som utøvere på konkurransens scener, av å delta i konkurransens seminarer og workshops, og av å møte fagpersoner og publikum som alle er interessert i dere som kunstnere.

Velkommen til den internasjonale juryen. Dere representerer det fremste av kompetanse i den internasjonale sang- og operaverden. Sammen med de unge sangerne bidrar dere til ytterligere å styrke konkurransens internasjonale omdømme. Det er en ære å ha dere ved jurybordet.

Gledelig er det å ønske velkommen til alle våre gjester som har viktige roller i sang og operaverdenen: Operasjefer, programog castingansvarlige, agenter, kritikere og utdanningsansvarlige. Vi håper dere vil oppleve konkurransen som en viktig arena for den profesjonelle verdens møte med unge kunstnere.

Ikke minst ønsker vi publikum velkommen; alle dere som har glede av sang- og operakunst, og som er nysgjerrige på og gleder dere over etterveksten blant sangere. Vi er ganske sikre på at dere vil få gode opplevelser og mye å snakke om i løpet av konkurransens runder.

Bak konkurransen står sentrale aktører i norsk musikk- og kulturliv: Den Norske Opera & Ballett, Norsk rikskringkasting, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo – Operahøgskolen, og i år også Bergen Filharmoniske Orkester. Av den aller største betydning er H.M. Dronning Sonjas og Det kgl. hoffs aktive deltakelse i planlegging og gjennomføring av konkurransen.

Velkommen til ti dager der vi uhemmet gir oss sang- og operakunsten i vold!

Einar Solbu, Styreleder

Lars H. Flæten, Daglig leder


Se alle nyheter