Om Operaakademiet

Program for karriereutvikling
Dronning Sonja Sangkonkurranse har initiert et nytt faglig utviklingstilbud rettet mot unge sangstudenter i Norge. Tilbudet omfatter moduler som forbereder sangere til å møte og mestre sentrale krav og forventninger fra operaindustrien. Programmet omfatter undervisning som ikke inngår i institusjonell musikkutdanning.

Faglig innhold er utviklet i et samarbeid mellom Dronning Sonja Sangkonkurranse, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Operahøgskolen). Programmet varer fra august til juni.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Moduler og programinnhold
Sangerne inviteres til moduler med fysiske samlinger for mesterklasser og forelesninger i Oslo, i tillegg til digitale samlinger med personlig oppfølging.

Programmet ledes av anerkjente nasjonale og internasjonale pedagoger med bred erfaring fra norske og internasjonale operahus. Temaene omfatter blant annet:

  • Hvordan bygge en bærekraftig operakarriere?
  • Mestring under press: auditions og konkurranser
  • Mental helse og motstandskraft
  • Kunstnerisk formidling gjennom digitale medier
  • Nye sceniske krav og forventninger fra operaindustrien
  • Verdier til formidling i bygging av egen merkevare
  • Mesterklasser med nasjonale og internasjonale pedagoger
  • Individuelle mentorprogram

Hvor mange sangere er med i programmet?
Programmet er lagt opp for inntil ti sangere som tilbys veiledning og undervisning gjennom en sesong som løper fra august til juni. Øvre aldersgrense er 25 år.

Operaakademiet og Sparebankstiftelsen DNB
Det er gledelig at Sparebankstiftelsen DNB har besluttet å støtte driften av Operaakademiet i 2024.
Støtten gjør det mulig for oss å tilby sangstudenter et unikt program for utvikling av bærekraftige karrierer.

Støtten er tiltenkt som et pilotprosjekt i 2024. Sammen med sangerne i programmet skal vi vise at støtten fra Sparebankstiftelsen gir resultater!