Om OperaAkademiet

Program for karriereutvikling
Dronning Sonja Sangkonkurranse har initiert et nytt faglig utviklingstilbud rettet mot unge sangstudenter i Norge. Tilbudet omfatter moduler som forbereder sangere til å møte og mestre sentrale krav og forventninger fra operaindustrien. Programmet omfatter undervisning som ikke inngår i institusjonell musikkutdanning.

Faglig innhold er utviklet i et samarbeid mellom Dronning Sonja Sangkonkurranse, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Operahøgskolen). Første programsesjon startet høsten 2023, med varighet frem til våren 2024.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Moduler og programinnhold
Sangerne inviteres til moduler med fysiske samlinger for mesterklasser og forelesninger i Oslo, i tillegg til digitale samlinger med personlig oppfølging.

Programmet ledes av anerkjente nasjonale og internasjonale pedagoger med bred erfaring fra norske og internasjonale operahus. Temaene omfatter blant annet:

  • Hvordan bygge en bærekraftig operakarriere?
  • Mestring under press: auditions og konkurranser
  • Mental helse og motstandskraft
  • Kunstnerisk formidling gjennom digitale medier
  • Nye sceniske krav og forventninger fra operaindustrien
  • Verdier til formidling i bygging av egen merkevare
  • Coachingklasser med nasjonale og internasjonale pedagoger
  • Individuelle mentorprogram

Hvor mange sangere er med i programmet?
Programmet er lagt opp for fem sangere som tilbys veiledning og undervisning gjennom sesongen 23/24. Øvre aldersgrense er 25 år.