Program

Program for karriereutvikling
Dronning Sonja Sangkonkurranse har initiert et faglig utviklingstilbud rettet mot unge sangstudenter i Norge. Tilbudet omfatter moduler som forbereder sangere til å møte og mestre sentrale krav og forventninger fra operaindustrien. Programmet omfatter undervisning som ikke inngår i institusjonell musikkutdanning. 

Faglig innhold er utviklet i et samarbeid mellom Dronning Sonja Sangkonkurranse, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Operahøgskolen). Programmet varer fra august til juni.

Moduler og programinnhold
Sangerne inviteres til moduler med fysiske samlinger for mesterklasser og forelesninger i Oslo, i tillegg til digitale samlinger med personlig oppfølging. 

Programmet ledes av anerkjente nasjonale og internasjonale pedagoger med bred erfaring fra norske og internasjonale operahus. Temaene omfatter blant annet: 

  • Hvordan bygge en bærekraftig operakarriere?
  • Mestring under press: auditions og konkurranser
  • Mental helse og motstandskraft 
  • Kunstnerisk formidling gjennom digitale medier 
  • Nye sceniske krav og forventninger fra operaindustrien 
  • Verdier til formidling i bygging av egen merkevare 
  • Mesterklasser med nasjonale og internasjonale pedagoger
  • Individuelle mentorprogram

Ta en titt på programmet for i menyen til høyre.