Velkommen som sponsor

Vi hjelper morgendagens sangere!

Dronning Sonja Sangkonkurranse er en prestisjefylt konkurranse som arrangeres i Oslo annethvert år for sangere fra alle verdensdeler. Konkurransen arbeider kontinuerlig for å gi unge sangere muligheter til å eksponere seg og for å være en døråpner for innpass i den profesjonelle musikkverden. Konkurransen er også en aktiv brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv.

Dronning Sonjas sangkonkurranse finale 2021
Dronning Sonja Sangkonkurranse finale 2021

Vi ønsker bedrifter, organisasjoner, fond og privatpersoner velkommen til å bidra som våre sponsorer og støttespillere, slik at både konkurransen og deltakerne gis de beste muligheter til å utvikle seg. Alle våre partnere inviteres til å benytte konkurransen aktivt som en arena for gode opplevelser.

Våre verdier

Gjennom å assosiere din bedrift eller organisasjon med Dronning Sonja Sangkonkurranse, kan noen av våre kjerneverdier overføres:

  • Vi er en møteplass for talenter fra hele verden
  • Vi legger til rette for prestasjoner på toppnivå
  • Vi inviterer til en motiverende og karrierebyggende konkurranse
  • Vi bidrar til entusiasme og samhold hos deltakere og publikum
  • Vi formidler sterke musikkopplevelser
  • Vi arrangerer hyggelige sammenkomster med nasjonale og internasjonale aktører fra kultur- og næringsliv