Reglement og informasjon

Sangstudenter i Norge opptil 25 år (født i 1999 eller senere) er kvalifiserte til å søke Operaakademiet. Den digitale søknadsplattformen gjøres tilgjengelig via vår nettside. Søknadsvinduet åpner 15. mars og stenger 15. april 2024. Det er gratis å søke om deltakelse.  
  
Inntil ti sangere vil inviteres til å delta i programmet sesongen 24/25.  

Alle søkere må ha en registrert bostedsadresse i Norge. 

Alle søkere må kunne vise til at de er studenter ved en utdanningsinstitusjon i Norge gjennom sesongen 24/25. 

Ved tilbud om deltakelse vil søkeren motta en avtale for signering. For å bekrefte sin deltakelse betales 1.000 kr inn som deltakeravgift. Avtale og deltakeravgift er til for å sikre deltakelse i programmet.

Søknadsprosedyre

Søknaden må inkludere videoopptak av to opera-arier. Ariene må representere to kontrasterende stilarter og kan bli fremført med piano- og/eller orkesterakkompagnement. Sammenlagt spilletid må ikke overskrive 10 minutter.   

Videoopptakene må være av nyere dato (maksimum 6 måneder gammelt) og skal fremføres av søkeren selv og skal ikke redigeres eller tilsettes effekter. Søker er selv ansvarlig for at videoen er filmet med god kvalitet (bilde og lyd). For å sikre at dårlig kvalitet ikke forstyrrer opptaksjuryens mulighet til å vurdere materialet, bør du unngå forvrenging og sørge for at akkompagnementet ikke er høyere enn søkeren. Du vil ikke bli straffet for kvaliteten på videoen, selv om det er viktig at den er god nok til at man kan se og høre deg tydelig.  

Søkeren må spesifisere komponist, tittel, første linje i arien og durata i søknaden (eks. W.A. Mozart, La Clemenza di Tito, Sesto Parto Parto, 6:00 min).   

En uttaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte opptak. Det kan også bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Alle søkere vil motta skriftlig svar på sin søknad i begynnelsen av mai. Les mer om uttaksjuryen her.

Program

Operaakademiets tentative program for sesongen 24/25 finner du her. Merk at det kan forekomme endringer i programmet. Alle deltakere oppfordres til å delta i alle sesjoner. Noen sesjoner vil være åpne for publikum. 

Praktisk informasjon

Opphold

Operaakademiet dekker hotellopphold for deltakere som bor i andre deler av landet.  

Reise

Operaakademiet dekker reise til og fra sesjoner for de som krever lenger reisevei. Merk at Operaakademiet kun dekker innenlandsreiser og ikke internasjonale reiser.  

Akkompagnatører

Akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere ved mesterklasser og andre relevante sesjoner.  

Alle deltakere har ansvar for innsending av noter for sitt repertoar per e-post til Operaakademiets administrasjon innen gitte frister.  

Rettigheter

Operaakademiet forbeholder seg retten til å besørge fotografering og lyd- og videoopptak fra alle samlinger og øvrige arrangementer.  

Alle rettigheter til slikt materiale tilfaller Dronning Sonja Sangkonkurranse og Operaakademiet.  

Gebyrer

Det er gratis å søke om deltakelse. Kandidater som blir invitert til Operaakademiet 24/25 må bekrefte sin deltakelse ved å innbetale 1.000 kr til oppgitt bankkonto innen fristen, for å bli godkjent som offisiell deltaker.   

Kontakt

Ved spørsmål om søknadsprosessen og opptak kontakt oss gjerne på post@qssc.no.