Deltakere

Operaakademiet er et tilbud til sangstudenter i Norge opptil 25 år. Sangerne inviteres til moduler med fysiske samlinger for mesterklasser og forelesninger i Oslo, i tillegg til digitale samlinger med personlig oppfølging. Programmet er lagt opp for inntil ti sangere som tilbys veiledning og undervisning gjennom en sesong som løper fra august til juni. Se hvem sangerne i de ulike sesongene er via menyen til høyre.