Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse donerer 10 millioner kroner til Dronning Sonja Sangkonkurranse

Donasjonen vil bidra til å sikre konkurransens kontinuerlige arbeid med bærekraftig utvikling av norske og internasjonale sangtalenter innen opera og klassisk musikk. Donasjonen skal ikke benyttes til ordinær drift, men er ment til å sikre konkurransens fremtid.

Hennes Majestet Dronning Sonja sammen med Jasmin White, vinner av sangkonkurransen i 2023. 
Foto: Per Ole Hagen.

Sangkonkurransen har siden 1988 hatt som formål å blant annet skape en internasjonal musikkarena i Norge som synliggjør unge musikkutøvere og gir dem mulighet til å bli vurdert opp mot et internasjonalt nivå. 

Rekordhøye søkertall
Konkurransen i august 2023 hadde et rekordhøyt antall søkere. 521 sangere fra 58 ulike land søkte om deltakelse. Et topplag av 40 sangere ble valgt ut til konkurransens runder i Oslo. 

Sangerne deltok i et program med fokus på kunstnerisk utvikling og karrierebygging. Operasjefer og annen ekspertise fra ledende internasjonale operahus veiledet de norske og internasjonale deltakerne om nye krav og forventninger fra operaindustrien. 

– Vi har lenge arbeidet målrettet for at unge norske og internasjonale musikktalenter kan oppnå bærekraftige karrierer. Det er veldig inspirerende og motiverende å bli sett og anerkjent av Tom Wilhelmsens Stiftelse. Denne gledelige og generøse støtten vil bidra til at Dronning Sonja Sangkonkurranse kan styrke og videreføre sin posisjon i norsk og internasjonalt musikkliv i overskuelig fremtid, sier daglig leder for konkurransen Lars Hallvard Flæten.

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse delte i 2022 i overkant av 90 millioner kroner til kulturelle, maritime, medisinske og humanitære formål. I fjor delte stiftelsen ut omtrent 60 millioner kroner.

Om Dronning Sonja Sangkonkurranse
Konkurransens prisvinnere kan skilte med betydelige internasjonale karrierer.

Dronning Sonja Sangkonkurranse har plassert seg som en av verdens ledende internasjonale konkurranser innen klassisk musikk. Denne posisjonen er oppnådd etter et målrettet arbeid siden konkurransen ble etablert som en selvstendig stiftelse i 1988. Et betydelig og sterkt personlig engasjement fra Hennes Majestet Dronning Sonja har siden etableringen vært av stor betydning for konkurransens utvikling og gjennomslagskraft. 

Konkurransen fremstår i dag som en attraktiv partner for toppsjiktet blant unge sangere på trappene til en internasjonal karriere. Stiftelsen har som målsetting å bidra til internasjonal eksponering av norsk musikk og musikkliv. Utvikling av karrierer for våre fremste norske sangere står sentralt. Konkurransen mottar årlige bevilgninger fra Kulturdepartementet. Støtte fra sivilsamfunnet gjennom private bidragsytere, stiftelser og fond utgjør en vesentlig forutsetning for at stiftelsens mål og ambisjoner kan oppnås. 

Om Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse
Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse er en privat og selvstendig stiftelse opprettet ved 3. generasjons skipsreder Tom Wilhelmsens gavebrev i 1965. Stiftelsens hjemsted er Nøtterøy.

Stiftelsens formål er ved utdeling av gaver eller bidrag til institusjoner, grupper eller enkeltpersoner, å støtte ethvert tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art, samt ved stipender eller lignende å tilgodese utøvende kunstnere og oppmuntre evnerik ungdom eller andre til fortsatt opplæring.

Donasjonen ble tildelt ved Monica Wilhelmsen fra Tom Wilhelmsens Stiftelse til Lars Hallvard Flæten, daglig leder ved konkurransen. Norges musikkhøgskole, 23. januar 2024.
Foto: Peder Ebbesen


Se alle nyheter