Organisasjon

Dronning Sonja Sangkonkurranse er organisert som en stiftelse. Styret er stiftelsens øverste organ. Rådet er et rådgivende organ for styret.

Kulturdepartementet er konkurransens største bidragsyter. Stiftelsen mottar også støtte fra Oslo kommune, Utenriksdepartementet, private fonds og andre bidragsytere.

Lars Hallvard Flæten

Lars Hallvard Flæten

Daglig leder

Ane Wadd-Oseth

Ane Wadd-Oseth

Prosjektleder

Emilia Zwick
Christiansen

Prosjektkoordinator

Styret

Bernt Bauge – styreleder
Birger Magnus – nestleder
Mary Miller
Randi Stene
Marie Louise Sunde

Råd

Frederik Zimmer, Lindemans Legat – Leder
Joachim Kwetzinsky, Norsk Tonekunstnersamfund
Arild Erikstad, Norsk Rikskringkasting
Anna Einarsson, dekan, Kunsthøgskolen i Oslo
Geir Bergkastet, adm. direktør, Den Norske Opera & Ballett
Ingrid Røynesdal, direktør, Oslo-Filharmonien
Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

Regnskap

Hurd Økonomi & Regnskap AS

Revisor

BDO AS

Kontakt

Dronning Sonja Sangkonkurranse
Universitetsgaten 14
0164 Oslo

E-post: post@qssc.no