Norgesjuryen

Panelet vil velge ut semifinalister for opera- og konsertengasjementer i Norge.

Fredrik Akselberg Head of Production, Opera Østfold

Fredrik Akselberg

Produksjonssjef, Opera Østfold

Eivind Gullberg Jensen Director of Opera, Bergen National Opera

Eivind Gullberg Jensen

Operasjef, Bergen Nasjonale Opera

Espen Langvik Director of Opera, Arctic Philharmonic

Espen Langvik

Operasjef, Arktisk Filharmoni

Elizabeth Norberg-Schulz Director of Opera, Opera Rogaland

Elizabeth Norberg-Schulz

Operasjef, Opera Rogaland

Kari Standal Pavelich Director of Opera, Opera Nordfjord

Kari Standal Pavelich

Operasjef, Opera Nordfjord

Britt Westavik Producer, the Opera in Kristiansund

Britt Westavik

Produsent, Operaen i Kristiansund