Repertoarkrav

Come as you are!

Søkere inviteres til å forme sin egen, individuelle repertoarliste innen kategoriene opera og Lieder.

Verk som skal fremføres i den innledende runden og i semifinalen må angis i søknadsskjemaet. Samme verk kan ikke fremføres i innledende runde og i semifinale.

Generelle krav

Minimum tre språk skal være representert i det samlede repertoaret. Opera- og oratorie-repertoar må fremføres i original toneart og på originalspråket. Lied-repertoaret skal synges på originalspråket, men kan fremføres i tilgjengelige transposisjoner.

Verk som skal fremføres i innledende runder og semifinalen må spesifiseres i søknadsskjemaet og kan ikke endres etter innsendt søknad. Vær oppmerksom på at du ikke kan fremføre de samme verkene i innledende runder og semifinale.

Rekkefølgen på fremføringen av verkene i innledende runder og semifinalen bestemmes av deltakeren, som informerer om dette ved registrering i Oslo.

Repertoaret for finalen velges av juryen fra finalistens repertoarliste. Juryen kan velge verk som deltakeren allerede har fremført i tidligere runder.

Klare og lett leselige noter til verk som skal fremføres i innledende runder og semifinalen må sendes inn per e-post til konkurransen innen gitt frist.

Opera

Repertoarlisten fylles ut med seks arier etter eget valg. To av disse ariene kan være kirkemusikk-repertoar. Repertoarlisten for opera skal omfatte arier fra minimum to ulike epoker. Minimum to språk skal være representert.

Opera- og kirkemusikalsk repertoar må fremføres i original toneart og på originalspråket.

Lieder

Repertoarlisten fylles ut med fire verk fra kategorien lieder. I kategorien inngår for eksempel tysk lied, fransk chanson, italiensk canzona, engelsk song, amerikansk art song og nordiske romanser.

Kandidater oppfordres til å inkludere norsk musikk på repertoarlisten for lieder. Konkurransen har utarbeidet en representativ liste med forslag til verk av norske komponister. Listen kan du finne her.

Lieder-repertoaret skal synges på originalspråket, men kan synges i tilgjengelige transposisjoner. Tonearten må oppgis i søknadsskjemaet.

Runder og repertoar

Utvelgelse av deltakere

En internasjonal uttaksjury evaluerer alle gyldige søknader på bakgrunn av innsendt videomateriale. Repertoaret må inkludere to opera-arier, spesifisert i søknadsskjemaet. Ariene kan, men må ikke, være del av konkurranserepertoaret. Ariene må representere kontrasterende stilarter og kan bli fremført med piano- og/ eller orkesterakkompagnement. Sammenlagt spilletid må ikke overskride 10 minutter.

Innledende runder

40 kandidater blir invitert til Oslo for å ta del i de innledende rundene. Repertoaret skal omfatte en selvvalgt opera eller oratoriearie og en selvvalgt lieder fra din repertoarliste. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 12 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement.

Semifinale

Konkurransens jury velger 12 kandidater som går videre til semifinalen. Repertoaret i semifinalen skal bestå av fire verk fra kandidatens repertoarliste med arier og lieder. 1-2 av verkene må være opera-/ oratoriearie og 2-3 av verkene må være lieder. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 20 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement.

Finale

Konkurransens jury velger 6 kandidater som går videre til finalen Repertoaret skal bestå av to operaarier som velges av juryen fra kandidatens repertoarliste. Finalistene vil bli informert om repertoaret etter at semifinalen er avsluttet. Verkene fremføres med Oslo-filharmonien i Oslo Konserthus.

Les mer om juryens stemmegivning her.