Konkurransereglement og informasjon

Sangere født i 1993 eller senere kan søke om deltakelse i konkurransen i 2025. Den digitale søknadsplattformen gjøres tilgjengelig via vår webside. Søknadsvinduet åpner 1. februar 2025 og stenger 1. april 2025.

Konkurransens regelverk tilsier at deltakerne representerer sine respektive nasjoner. Konkurransens styre slutter seg til Norges fordømmelse av Russlands illegale og brutale angrep på Ukraina. Konkurransens solidaritet retter seg mot Ukraina. Det åpnes ikke for søknader fra sangere med russisk eller hviterussisk statsborgerskap.

En internasjonal uttaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad i mai 2025.

Inntil 12 av konkurransens 40 deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene inviteres direkte til de innledende rundene i Oslo.

For å oppnå en god geografisk spredning, kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen inkluderer ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

For å bli akseptert som offisiell deltaker av Dronning Sonja Sangkonkurranse 2025, må alle inviterte deltakere innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen. Konkurransens offisielle akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Alle deltakere som ikke har egen pianist, må besørge innsending av noter for sitt repertoar i innledende runder og semifinale per e-post til konkurransen innen gitt frist.

Alle deltakere i konkurransen 2025 må være ankommet Oslo til registrering. Deltakerne må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden. Deltakerne vil få € 100 refundert etter registrering i Oslo.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved loddtrekning. Loddtrekningen avholdes ved deltakernes velkomstarrangement på kvelden etter registering.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.

Praktisk informasjon

Opphold

Konkurransen dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Reise

Deltakere må bestille og betale sin egen reise til og fra Oslo.

Øvingsfasiliteter

Øvingsrom ved Kunsthøgskolen i Oslo og Foss vgs. stilles gratis til disposisjon for konkurransens deltakere i innledende runder og semifinale.

Akkompagnatører

Akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Deltakere står om ønskelig fritt til å benytte egen akkompagnatør for egen regning.

Rettigheter

Dronning Sonja Sangkonkurranse forbeholder seg retten til å besørge fotografering og lyd- og videoopptak fra alle konkurransens runder og øvrige arrangementer.

Alle rettigheter til slikt materiale tilfaller konkurransen.

Gebyrer

Søknadsavgift betales via det digitale søknadsskjemaet og tilsvarer € 90.

Kandidater som blir invitert til konkurransen må bekrefte sin deltakelse ved å innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen for å bli godkjent som offisiell deltaker.

Deltakerne vil få € 100 refundert etter registrering i Oslo.

Noter

Alle deltakere som ikke har egen pianist må besørge innsending av noter for sitt repertoar i innledende runder og semifinale per e-post til konkurransen innen gitt frist.