Juryregler

Konkurransens juryregler er utarbeidet med tanke på at deltakerne skal vurderes i forhold til hverandre. Det enkelte jurymedlems oppgave er å foreta en samlet vurdering av alle deltakerprestasjonene, og på bakgrunn av en helhetlig vurdering velge ut deltakerne de mener skal gå videre i konkurransen.

Jurymedlemmenes individuelle stemmer skal overleveres jurysekretæren etter hver runde i konkurransen. Stemmene skal leveres skriftlig, uten innsyn fra de øvrige jurymedlemmene. Alle jurymedlemmenes stemmer legges sammen av to representanter fra konkurransen og resultatet overleveres juryleder før annonsering.

Innledende runder

I de innledende rundene skal hvert jurymedlem velge ut 12 deltakere som de mener skal gå videre til semifinalen. Det enkelte jurymedlemmets stemmer skal fordeles slik:

JA (sterkt): 3 poeng gis til 4 deltakere
JA (medium): 2 poeng gis til 4 deltakere
JA (svakt): 1 poeng gis til 4 deltakere

Hvert jurymedlem skal altså velge ut 4 kandidater som skal gis 3 poeng, 4 kandidater som skal gis 2 poeng, og 4 kandidater som skal gis 1 poeng. Når stemmegivningen er over, vil de 12 kandidatene med høyest poengsum gå videre til semifinalen. Dersom det er uavgjort om 12. plassen, arrangeres en ny avstemning over kandidatene med lik poengsum.

Semifinale

I semifinalen skal hvert jurymedlem stemme på 6 deltakere som skal gå videre til finalen. Stemmene fordeles slik:

JA (sterkt): 3 poeng gis til 2 deltakere
JA (medium): 2 poeng gis til 2 deltakere
JA (svakt): 1 poeng gis til 2 deltakere

Når stemmene er talt opp, vil de 6 kandidatene med høyest poengsum gå videre til finalen. Dersom det er uavgjort om den siste plassen, arrangeres en ny avstemning over kandidatene med lik poengsum.

Finale

I finalen skal hvert jurymedlem rangere deltakerne fra 1 til 6, hvor 1 symboliserer den man mener skal vinne, 2 er andreplassen, osv. Når stemmene er talt opp, vil deltakeren med lavest poengsum vinne. Dersom det er uavgjort om noen av plassene, vil det arrangeres en ny avstemning over kandidatene med lik poengsum.