Hennes Majestet Dronning Sonja

Dronning Sonja med de 5 finalistene i 2015

Helt siden oppstarten i 1988 har Hennes Majestet Dronning Sonja vist et sterkt personlig engasjement overfor konkurransen. Hennes Majestet Dronningen har gjennom konkurransens historie alltid vært til stede for å dele ut priser, med unntak i 2021 grunnet Covid-19. Prisene inkluderer et originalt kunstverk laget av Hennes Majestet Dronningen.

Les mer om Hennes Majestet Dronning Sonja på Det Kongelige Hoffs hjemmeside.