Vår historie

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse ble stiftet i 1988. Blant initiativtakerne var Mariss Jansons, tidligere sjefdirigent for Oslo Filharmoniske Orkester. På den tiden var norsk musikkliv inne i en periode preget av økende internasjonalisering. Konkurransens formål var å skape en internasjonal musikkarena i Norge som kunne synliggjøre unge musikkutøvere, gi norske solister en mulighet til å bli vurdert opp mot et internasjonalt nivå, og oppnå en fokusering i utlandet på norsk musikkliv. I 2022 endret konkurransen navn til Dronning Sonja Sangkonkurranse.

Dronning Sonjas sangkonkurranse finale 2021
Dronning Sonja Sangkonkurranse finale 2021

Konkurransen ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom en rekke sentrale norske musikk- og kulturinstitusjoner, blant annet Den Norske Opera, Oslo Filharmoniske Orkester, Norges musikkhøgskole, NRK, Lindemans Legat og Norsk Tonekunstnersamfund.

Den første konkurransen ble avholdt i 1988, den gang for pianister. I 1995 markerte Norge 100-årsjubileet for Kirsten Flagstads fødsel, og i den forbindelse ble det besluttet at konkurransen dette året skulle avholdes for sangere. Dette viste seg å bli en stor suksess, og siden 1995 har Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse vært en konkurranse for sangere.

Dronning Sonjas sangkonkurranse 2021
Dronning Sonja Sangkonkurranse 2021

Konkurransen arrangeres nå hvert annet år. Til hver konkurranse mottar organisasjonen søknader fra sangere verden over. Deltakerne er hovedsakelig nyutdannete sangere innen opera og klassisk musikk som er klare til å ta fatt på sine internasjonale karrierer.