Søknadsprosedyre

Alle søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsvinduet er åpent fra 1. februar til 1. april 2025, frem til kl. 23.59 norsk tid.

Søknaden skal inneholde videoopptak av to selvvalgte opera-arier av kontrasterende stilarter. Samlet varighet på opptakene skal ikke være mer enn 10 minutter.

Videoopptak må utføres av søkeren og kan ikke redigeres, og det skal heller ikke legges til noen effekter. Søkere er ansvarlige for at videoen blir produsert med god kvalitet (bilde og lyd). For å sikre at dårlig kvalitet ikke forstyrrer juryens evne til å vurdere materialet, unngå lydforstyrrelser og sørg for at akkompagnementet ikke har høyere volum enn søkeren. Limiter (equalizer) skal IKKE benyttes. Videoer skal ikke være spilt inn tidligere enn 6 måneder før datoen for innsending.

I tillegg skal søknaden blant annet inneholde en repertoarliste på til sammen 10 verk (seks arier og fire lieder), kopi av pass, oppdatert CV og digitalt fotografi.