Verk av norske komponister

Du er selvfølgelig velkommen til å inkludere verk av norsk komponister på din repertoarliste! Vi har utarbeidet en oversikt med et utvalg av norsk sangrepertoar fra ca. 1850 – 2010. Her er mange fine norske sangskatter representert.

Det er angitt stemmefag i parentes som referer seg til originalutgave, men en del av disse sangene finnes også i transponerte utgaver. Deltakerne kan også selv transponere sangene til den tonearten som måtte passe best. Transponerte noter må sendes til konkurransens sekretariat.

Notene kan bestilles hos utgiver. Dersom utgiver er NB noter*, kan du bestille dem direkte fra deres digitale katalog eller per e-post: noter@nb.no. Flere av komponistene har fått utgitt sine sanger i komplette utgaver eller i utvalg. Disse utgivelsene er nevnt etter repertoarforslagene for den enkelte komponist.

Repertoarlisten med forslag til norske verk er utarbeidet av Siri Torjesen og Svein Bjørkøy.


Repertoarlisten

Halfdan Kjerulf (1815 – 1868)   

Sanger fra samlede verker bind 1 og 2

Veiviseren synger (baryton)
Waldabendlust (baryton/ tenor)          
Vidste du Vei (sopran/ tenor)      
Täuschung (tenor/ baryton)         
Lokkende Toner (sopran/ tenor)         
Treibe nur mit Lieben Spott (sopran/ tenor)        
Ich fuhr über Meer (baryton/ bass)           
Murmelndes Lüftchen (sopran/ tenor)        
Des Mondes Silber rinnt (mezzo/ baryton)       
Höchstes Leben (sopran/ tenor)        
Synnøves Sang (sopran/ mezzo)     
L`attent  (sopran/ mezzo)      
Venevil  (sopran/ mezzo)        
Der Einsedler (bass-baryton)           
O, vidste du bare! (mezzo)        
Dulgt Kjærlighed (mezzo/ baryton)        
Saknaden (baryton)      
Das Schiff (baryton)   

Halfdan Kjerulf: Samlede verker, Romanser bind 1 og 2 
Musikk-Huset a/s, Oslo, 1977 
    


Edvard Grieg (1843 – 1907)                    

Fire digt fra “Fiskerjenten” af Bjørnson, op. 2, (sopran) (C.F. Peters)

Det første møde 
God morgen 
Jeg giver mitt digt til våren 
Takk for dit råd

Sex Digte af Henrik Ibsen, op.25 (all voices) (C.F. Peters)

Spillemænd 
En svane 
Stambogsrim 
Med en vandlilje 
Borte 
En fuglevise   

Tolv melodier til Digte af A.O. Vinje, op. 33 (all voices) (C.F.Peters)

Guten
Våren 
Den Særde 
Tyteberet 
Langs ei Å 
Eit Syn 
Gamle Mor 
Det første 
Ved Rondane 
Et Vennestykke 
Trudom 
Fyremål   

Sechs Lieder, op. 48 (all voices) (C.F.Peters)

Gruss 
Dereinst, Gedanke mein 
Lauf der Welt 
Die verschwiegene Nachtigall 
Zur Rosenzeit 
Ein Traum   

Digte af Vilhelm Krag, op.60 (mezzo/ baryton) (C.F.Peters)

Liden Kirsten 
Moderen synger 
Mens jeg venter 
Der skreg en Fugl 
Og  jeg vil ha meg en Hjertenskjær

”Haugtussa”. Sang-Cyklus af Arne Garborg, op. 67 (mezzo/ sopran) (C.F.Peters)

Det syng 
Veslemøy 
Blåbær-Li 
Møte 
Elsk 
Killingdans 
Vond Dag 
Ved Gjætle-Bekken   

Edvard Grieg: Sämtliche Lieder/Samtlige romanser Band/Bind I und/og II C.F. Peters, Leipzig, 2001


Christian Sinding (1856 – 1941)

Majnat (op.22,3) (mezzo/ baryton)
Jeg bærer den Hat,som jeg vil (op4,1) (baryton)
Rav (op.19,2) (mezzo/ baryton)
Jeg Havde mig en Hjertensskær (op.19) (baryton)
I Seraillets Have (op.17,4) (mezzo/ baryton)
Ein Weib (op.11,5) (mezzo/ sopran)                   

Christian Sinding: 50 sanger (utvalg), Norsk Musikkforlag, Oslo, 1978


Eyvind Alnæs (1872 – 1932)  

Fünf Gesänge, op 5 (high baritone/ mezzo)

Winterklage 
An eine Nachtigall 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
Was will die einsame Träne 
Der erste Psalm   

3 SANGE, op 17, (mezzo, baryton)

Der du gjekk fyre 
Sidste Reis 
Vaarlængsler   

Tre Sange, op.26, (mezzo, baryton)

Lykken mellom to mennesker 
Nu brister i alle de kløfter 
En morgen var din grav   

Februarmorgen ved Golfen, op 28,3 

Ved Syrintid, op. 30,2 (high voice) 

En visa till Karin, op. 35,1 (baryton/ tenor) 

De hundrede violiner, op. 42,2 (mezzo/ baryton)


Fartein Valen (1887-1952)     

Ave Maria, op. 4 (sopran)  

Norsk Musikkforlag, Oslo

Gedichte von Goethe, op. 6 (sopran/ tenor)  

Suleika                                                                         
Weiss wie Lilien                                                                         
Sakontala                                                                        

Norsk Musikkforlag a/s


David Monrad–Johansen (1888-1974) 

Syv sange op. 6 (sopran/ mezzo/ baryton)

(Musikkhuset)

Den varande fugl                                                                        
Nordan for Thrandheim                                                                        
Hjuringen                                                                        
Um morgonen                                                                        
I Ulaavadi                                                                       
Reven og bonden                                                                        
I Vaagelidan 

Norsk Musikkforlag a/s


Ludvig Irgens–Jensen (1894-1969)   

Japanischer Frühling, (sopran/ tenor)

Utgiver: NB noter

Tekst: H. Betghe                                                                          
Translations of Japanese poetry  

Heute                                                                        
Der Blütenzweig                                                                        
Die Weide im Wind                                                                        
An einen Freund                                                                        
Der Liebeslaut                                                                        
Betrachtung                                                                        
Nichts leiter                                                                        
Einsam                                                                        
Dauer im Wechsel   

Ballade (Arnulf Øverland)

Besværgelse

Ludvig Irgens-Jensen: Sangalbum (17 sanger)Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 2002


Eivind Groven (1901-77)

Annen nat på Hospitalet    
                                                                     
På hospitalet om Natten       

Norsk Musikforlag a/s


Edvard Fliflet Bræin (1924-76)  

Annes arie from Anne Pedersdotter (sopran) 


Knut Nystedt (1915-2014)  

Seks sonetter op. 38 (mezzo/ baryton)

Tekst: André Bjerke                                                                         

Tingenes lengsel                                                                         
Den lille skjevhet                                                                         
Løven gjesper                                                                         
Et levd ansikt                                                                         
Hva lykken er                                                                         
Oppbrudd                                                                       

Norsk Musikkforlag, Oslo, 1974  


Øistein Sommerfeldt (1919-94)  

From Kathleen Raine’s poetry, op 55 (sopran/ tenor)

Amo ergo sum                                                                                   
Rock                                                                                   
Love Poem                                                                        

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1986


Johan Kvandal (1919-99)    

Norske stevtoner (sopran/ mezzo/ baryton)

Mine visur                                                                         
Då eg va liti                                                                         
Eg var meg ut på Gladheimsberg                                                                         
Hjuringvise og lokk                                                                         
Å hugen min                                                                         
Å her møter mangt                                                                         
Liti-mor                                                                         
Då eg var lit og sprang utivi                                                                         
Sjugurd og kjerringi                                                                        
Å med soli kan eg                                                                        
Guten og jenta                                                                         

Musikk-Huset A/S, Oslo, 1977

To Frøding-sanger (sopran)

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1977 


Finn Mortensen (1922-83) 

Greners tyngde (sopran/ mezzo)

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1984    


Antonio Bibalo (1922-2008)

Nocturne    

Oversettelse til et barn                                                                  
Utgiver: Pizzicato


Egil Hovland (1924-2013)   

Sanger, op. 34 (different voices)                                                                     
Utgiver: NB noter                                                                         

Voggesong til Siri (bar.) 
Tekst: Jacob Sande                                                                          
Juli
Tekst: Torvald Tu                                                                          
August
Tekst: Idar Handagard                                                                          
November
Tekst: Anders Hovden                                                                           
Jeg vil hjem 
Tekst: Arnulf Øverland


Magne Hegdal (1944-)  

Make Believe Rag for (dancing), (sopran) 

Utgiver: NB noter

Eine zärtliche Ode (baryton)

Tekst: W.A. Mozart                                                    

Utgiver: NB noter


Bernt Kasberg Evensen (1944-)

Torii

Du fragst…                                                                        
Ich habe Brot gekauft                                                                        
Wenn ich dich verstehen will…                                                                        
Ein Augenblick der Geduld….                                                                        
Seit ich dich liebe…                                                                        
Komm noch nicht über mich…                                                                       
Wie neu die Welt geworden ist!                                                                        
Ich halte den Atem an..                                                                        
Sage das Wort du                                                                       
Die Blumen betrachten                                                                        
Auf meiner Hand…                                                                       
Ein weisser Vollmond….                                                                       
Utgiver: NB noter                          

3 dikt av Sigbjørn Obstfelder (baryton)

Utgiver: NB noter


Ragnar Søderlind (1945-)    

Tre sanger til tekster av Åse Marie Næsse (mezzo/ baryton)

Utgiver: NB noter  

Ein gong                                                                        
Legg ikkje ditt liv i mi hand                                                                         
På botnen av alt                                                                           

Fire sanger til tekster av Torgeir Rebolledo (baryton/ mezzo)

Utgiver: NB noter


Olav Anton Thommessen (1946-)   

Gratias Agimus (coloratura soprano)

Utgiver: NB noter                                                                     

Gratias Agimus (sopran)

Utgiver: NB noter

Veslemøy synsk (mezzo)

Tekst: Arne Garborg

Utgiver: NB noter


Bjørn Kruse (1946-)

Altra Risposta (mezzo)

Utgiver: NB noter

Tekst: Quasimodo

På spor etter dikt (mezzo), texts from Chinese Poetry

Utgiver: NB noter


Lasse Thoresen (1949-)

Three songs with texts by Roger White op.32

Utgiver: Pizzicato

The true brother
The song of Khadijh- Bagum
Inscription for the head of a pin


Ewa Serafin (1955-)

Kabir’s song (baryton)

Utgiver: NB noter

Tekst: Kabir Tagore

In the holy pools I laugh when I hear Swan, I’d like you to tell me
Listen friend
Inside this clay jug


Kjell Habbestad (1955-)

14 Ibsensanger (baryton)

Utgiver: NB noter

Med en vandlilje
Kløften
Jeg vil ut
Bjerken spretter
Se som tusen seiersfaner
Digterens vise
En svane
Ederfuglen
Fugl og fuglefænger
De sad der de to
I natten
Tak
Måneskinnsvandring etter et ball
Borte!


Henrik Ødegaard (1955-)    

Three Blake Songs?

Utgiver: Norsk Musikforlag

The Lamb                                                                          
The Tiger                                                                          
A Cradle Song                                                                                                                   


Rolf Wallin (1957-)

Drei Gedichte von Rilke

Utgiver: Chester Music

Liebes-lied
Buddha in der Glorie
Schluss-stück


Ståle Kleiberg (1958-)

Three Shakespeare Sonnets (sopran)

Utgiver: Norsk Musikforlag

Sonnet no 60: Like as the waves….
Sonnet no 30: When to the sessions….
Sonnet no 33: Full many a glorious….     


Wolfgang Plagge (1960-)   

Ibsen songs (baryton)

Utgiver: NB noter

Et vers
Måneskinnsvandring etter et ball
Borte
I en komponists stambok


Asbjørn Schaathun (1961-)     

Dualis                                                                       

Utgiver: Wilhelm Hansen

Tekster: Pablo Neruda/ Fernando Pessoa


Gisle Kverndokk (1967-)       

To sanger til tekster av Magli Elster

Utgiver: NB noter

Innelukket i sekundet                                                                        
Epletre


Per Magnus Lindborg (1968-)    

Solomon Songs (tenor)

Texts from the Bible                                                                        
Utgiver: NB noter

My lover spoke, and said to me
Set me as a seal upon your heart


Henrik Hellstenius (1963-)  

Lyd-en lyd

Utgiver: NB noter

Tekst: Axel/Henrik Hellstenius


Kaare Dyvik Huseby (1969-)     

Serenade                                                                         

Utgiver: NB noter

Tekst: Ketil Gjessing


Lene Grenager (1969-)

Drei Goethe-lieder                                                                     
Utgiver: NB noter

Wandersegen                                                                         
Wandrers Nachtlied                                                                         
Wandrers Nachtlied (Über alle Gipfeln)


Maja S. Ratkje (1973-)                                     

Hvil (mezzo) 

Utgiver: NB noter                                                                      

Tekst: Aasne Linnestå