Søk Operaakademiet nå!

Søknadsvinduet for sesongen 2024-2025 er åpent fra 15. mars-15. april 2024.

Program for karriereutvikling

Dronning Sonja Sangkonkurranse har initiert et nytt faglig utviklingstilbud rettet mot unge sangstudenter i Norge. Tilbudet omfatter moduler som forbereder sangere til å møte og mestre sentrale krav og forventninger fra operaindustrien. Programmet omfatter undervisning som ikke inngår i institusjonell musikkutdanning.

Faglig innhold er utviklet i et samarbeid mellom Dronning Sonja Sangkonkurranse, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo (Operahøgskolen). Programmet varer fra august til juni.

«Vi har lenge sett at sangstudenter i Norge har behov for å mestre nye krav og forventninger fra den internasjonale operaindustrien. Operaakademiet tilbyr ekspertise som vi vet at sangerne i Norge har savnet» sa daglig leder Lars Flæten om det nye utdanningstilbudet til Ballade.

Moduler og programinnhold

Sangerne inviteres til moduler med fysiske samlinger for mesterklasser og forelesninger i Oslo, i tillegg til digitale samlinger med personlig oppfølging.

Programmet ledes av anerkjente nasjonale og internasjonale pedagoger med bred erfaring fra norske og internasjonale operahus. Temaene omfatter blant annet:

  • Hvordan bygge en bærekraftig operakarriere?
  • Mestring under press: auditions og konkurranser
  • Mental helse og motstandskraft
  • Kunstnerisk formidling gjennom digitale medier
  • Nye sceniske krav og forventninger fra operaindustrien
  • Verdier til formidling i bygging av egen merkevare
  • Mesterklasser med nasjonale og internasjonale pedagoger
  • Individuelle mentorprogram

Les mer om programmet her.

Hvor mange sangere er med i programmet?

Programmet er lagt opp for inntil ti sangere som tilbys veiledning og undervisning gjennom en sesong som løper fra august til juni. Øvre aldersgrense er 25 år.

Les mer om reglementet her.

Operaakademiet og Sparebankstiftelsen DNB

Det er gledelig at Sparebankstiftelsen DNB har besluttet å støtte driften av Operaakademiet i 2024.
Støtten gjør det mulig for oss å tilby sangstudenter et unikt program for utvikling av bærekraftige karrierer.

Støtten er tiltenkt som et pilotprosjekt i 2024. Sammen med sangerne i programmet skal vi vise at støtten fra Sparebankstiftelsen gir resultater!


Se alle nyheter